Romana English

SPITAL – COMUNITATE, flux de ȋngrijire continuă a nou-născutului şi a sugarului cu risc crescut de ȋmbolnăvire şi deces

Fundația CRED, Centrul Româno-Elvețian pentru Dezvoltarea Sistemului de Sănătate, în calitate de partener al Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu – Rusescu" în cadrul  proiectului "SPITAL – COMUNITATE, flux de ȋngrijire continuă a nou-născutului şi a sugarului cu risc crescut de ȋmbolnăvire şi deces", finanțat prin POCU/91/4/8/Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical/ 109586, ANUNȚĂ începerea înscrierii pentru cursurile de asistență medicală pentru nou-născuți, care se vor desfășura în cadrul proiectului conform programului pe care îl puteți descărca de aici .

La cursuri se pot înscrie: 

A)Personal din instituții publice implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate care trebuie să îndeplinească CUMULATIV următoarele condiții:

- să fie angajate într-o instituție publică care oferă servicii medicale/ de sănătate publică (ex. spital public, autoritate de sănătate publică, institut sau instituție medicală)

- personalul să fie implicat într-unul dintre domeniile programelor prioritare de sănătate la nivel naţional şi local.

B)Medicii de familie implicați în furnizarea de servicii medicale într-unul dintre domeniile programelor prioritare de sănătate aflaţi în relaţii contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate.

Costurile legate de cazare și transport sunt acoperite de organizatori.

Pentru detalii, puteți contacta persoana de contact: Mihaela Bârsan – email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel / fax: 021 3111247.

Proiectul are acoperire națională iar cursurile sunt planificate a avea loc în mai multe regiuni ale țării, având ca scop oferirea de servicii medicale adecvate și de calitate nou-născutului și sugarului care să conducă la scăderea numărului de decese neonatale și infantile, cu îmbunătățirea indicatorilor de sănătate a copilului. 

Pentru mai multe informații, puteți să consultați și https://insmc.ro/