Romana English

Programul Elvetiano-Roman de Cooperare

Programul Elvetiano-Român de Cooperare vizând reducerea disparitatilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse.

Fondul Tematic de Reforma in domeniul  Sanatatii